Tresus

CENTRALNE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

tresus

TRESUS wspomaga scentralizowane zarządzanie finansami, w szczególności płynnością gotówkową. Obsługuje rozliczenia wynikające z usług świadczonych przez Pocztę Polską, jak również przetwarzanie gotówki.

TRESUS zapewnia:

  • centralizację finansów,

  • lokowanie nadwyżek i finansowanie niedoborów,

  • lokalizowanie miejsc nadwyżek i niedoborów.

tysiące

lokalizacji w których obsługiwany jest system

tysiące

użytkowników

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

MODUŁ ROZLICZANIA POBRAŃ (MRP) – ATRIUM